Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Το Σχολείο


Ιστορία του σχολείου μας

Οι Καθηγητές


Ο Διευθυντής
Μπολοτάκης Γεώργιος (Μαθηματικός)

Οι Καθηγητές
Αθανασίου Ιωάννα (Φυσικός)
Αρσονιάδου Αναστασία (Πληροφορικής)
Βογιατζής Αθανάσιος (Τεχνολόγος)
Σαραφοπούλου Ολυμπία(Γερμανικής Φιλολογίας)
Ζλατάνης Νικόλαος (Γεωλόγος)
Κλεΐδου Θεοπίστη (Φιλόλογος)
Καρκαντζέλη Ξανθή (Οικιακής Οικονομίας)
Κουρσιούμη Τριανταφυλλιά (Φιλόλογος)
Μπρέσκας Κωνσταντίνος (Φιλόλογος)
Παυλίδου Άννα (Μαθηματικός)
Μαδεμτζόγλου Αναστασία(Μαθηματικός)
Πολυχρονιάδου Αφροδίτη (Θεολόγος)
Σγούρου Βασιλική (Φυσικής Αγωγής)
Τσίπα Αναστασία (Αγγλικής Φιλολογίας)
Χατζηβασιλείου Ματθίλδη (Φιλόλογος)